Klimatfärdplanen

Om du styrde Sverige

De svenska (territoriella) utsläppen ligger just nu på ca 48 miljoner ton (Mt) per år. Men vi har bara 214 Mt kvar för att klara 1,5-gradersmålet och göra vår del av Parisavtalet.

UTMANING

Kan du få ner utsläppen till 2035 och samtidigt hålla kostnader och energiproduktion i balans? Vad krävs för att få ihop en hållbar Klimatfärdplan för Sverige?

Nu gäller det! Välj det förslag som minskar utsläppen mest.