Klimatfärdplanen

Välj din bästa åtgärd

Energi

Energi

Konsumtion

Skog

Utsläpp0.00 Mt/ Budget214 Mt/ Återstår0.00 Mt

Energibalans

Eltillgång
Biobränsletillgång

Kostnad

Co2-utsläpp

Köpkraft

Elektricitet

Biobränsle