Klimatfärdplanen

Inga Åtgärder valda

Nu är det dags att bygga din Klimatfärdplan. Välj åtgärder för att minska utsläppen. Vi behöver komma under 214 Mt utsläpp totalt. Sverige och klimatet är beroende av dina val!